Tarotové karty

Původ Tarotu není zcela znám, bývá pokládán za dílo, které se dochovalo ze ztracených pokladů Egyptské knihovny. Nestarší dodnes zachovalé karty vznikly ve 14. století v Itálii a později i v jiných zemích.

 

Neví se přesně, jak se karty do Evropy dostaly, je docela možné, že je s sebou přinesli kočovní cikáni, díky nimž se i rozšířily, další možností jsou Saracéni, kteří přišli do Evropy na konci 14. století přes Španělsko, také je mohli přinést Křižáci ze svých tažení. Tarotových karet je celkem 78, dělíme je na Velkou a Malou arkánu. Existuje velké množství a každý by si měl vybrat podle svého vkusu nebo intuice.

 

Tarot odráží naše niterní prožitky, je jakýmsi obrazem našeho nitra. V současné době se stále více psychologů a jiných odborníků zabývá otázkou, zda lze v rámci vývoje vlastní osobnosti (individuace) úspěšně a smysluplně využívat také alternativní metody, jakými jsou Tarotové karty. Já sama patřím do skupiny lidí, kteří se domnívají, že tyto alternativní metody lze opravdu úspěšně využívat v  poradenství, terapii i jako svépomoc při řešení starostí běžného života. Domnívám se také, že používání alternativ má své opodstatnění, neboť nám můžou usnadnit cestu tam, kde selhávají jiné, běžně používané metody.

 

Za jakým účelem a kdy lze v životě používat tarotové karty? Tarot lze dobře využít především:

 

 1. při rozhodování, k usnadnění volby mezi více možnostmi;
 2. k objasnění situace nebo vztahu k druhému člověku;
 3. pokud potřebujeme nalézt vhodný postoj k určitým lidem, věcem nebo záležitostem našeho života;
 4. k poznání motivu vlastního či cizího jednání;
 5. k účelům sebepoznání, rozšíření znalostí o vlastní osobě;
 6. k ujasnění vlastních potřeb;
 7. k odhalení vlastních talentů a kvalit;
 8. k pochopení vlastní životní cesty;
 9. k získání odstupu v krizové situaci;
 10. nabízí pohled na situaci z jiné perspektivy, může usnadnit korekci vědomého postoje;
 11. k nalezení východiska z problému;
 12. k inspiraci, dodání nápadů, když logika a vědomí uvázne.