Shamballa 1024

Shamballa je nejvyšší duchovní dimenze, dosažitelná člověku ze Země. Je to dimenze vyšší 5D,  dimenze duchovních chrámů a duchovních Mistrů, dokonalosti, lásky a bezčasovosti. Shamballa je hlavním městem království Aghartha - éterického města umístěného nad pouští Gobi, ale nejen tam. Není tedy v naší dimenzi, má jinou energii, než na kterou jsme zvyklí. Nemůžeme ho normálně vidět. Je vytvořené z vysokých energií ze světla. Má mnoho obyvatel. Jsou to plně vědomé bytosti, které mají svůj cíl a svoje specifické úkoly. Shamballa je vlastně též místem uvnitř nás samých; m&i acute;stem, které nalezneme a již nikdy neztratíme, pokud se pokoříme Lásce, Světlu v nás; pokud poznáme, že výpravy do našeho nitra jsou napínavější, než složité cestování a hledání ve vnějším světě.  Prostřednictvím Shambally jsme spojeni také s energií Mistrů a Mistryň, kteří nám svojí láskou a Světlem pomáhají v duchovním vzestupu.  Duchovní Mistři - nám pomáhají při naší cestě vpřed, vedou nás sprá vnou cestou dál naším životem. Pomáhají nám zpracovávat naše negativní vzorce v pozitivní a kdykoliv jsou nám ku pomoci, pokud vstoupíme do energetického systému Shamballa. Do éterické Shambally lze též astrálně cestovat a to na základě zvýšení energetických vibrací těla. Nikdy nenajdeme éterickou Shamballu ve vnějším světě, dokud v sobě nepřeměníme veškeré negativno v bezpodmínečnou lásku.Rychlejším způsobem navyšování vibrací je postupné zasvěcení, kdy se tělesné vibrace zvýší a člověk se naučí s energií pracovat. Mistři Shambally jsou na tak vysoké duchovní úrovni, že pro ně není problém materializace kdekoliv na Zemi.

Éterická Shamballa je prostor vědomě vyprojektovaný duchovně zralými bytostmi, které pochopili všechny dosavadní lekce z minulých rozměrů. Je to rozměr, kam se bytost v případě pochopení vědomě přenese. V tomto rozměru neexistuje čas tak, jak jej známe tady na Zemi. Neexistuje tam žádná prodleva mezi vysláním myšlenky a jejím uskutečněním, neboť si tam daná bytost tvoří cokoli chce v přítomném okamžiku a to pouhou myšlenkou. A ono se to v tomtéž okamžiku uskuteční. Může si tam v jediném okamžiku vytvořit svět podle svých představ, potřeb a přání.

2 a) Shamballa je také "cesta" duchovního vývoje. Buď můžeme použít samovolný vývoj osobnosti a zpracovávat svoje negativa sami. Tento způsob duchovního růstu je velice zdlouhavý a náročný. Zpracováním těchto negativ ve vlastní osobnosti se člověku otevírá nižší dimenze 5D, do které máme s rokem 2012 se Zemí převibrovat. Zároveň můžeme navštívit vyšší dimenzi 5D - éterickou Shamballu.

2 b)  Zasvěcení do Shambally 1024 tento duchovní vývoj člověka velice urychlí, což je v současné době potřeba. Pomůže člověku zpracovat negativní vzorce chování. Zasvěcením do energetického systému člověk navíc získá schopnost léčit energií Shambally, ta je v současnosti nejsilnější energií zde na Zemi. A nejen to. Získáte možnost vědomě komunikovat s Mistry z éterické Shambally, kteří vám budou kdykoliv v čemkoliv nápomocni. Stačí si požádat o vyřešení určitého problému. Na čím vyšším stupni zasvěcení (či vibracích) člověk je, tím snáze se jeho myšlenky stávají realitou. Navíc nás Shamballa 1024 "vede" skrze sny a napovídá, co je třeba v životě jednotlivce ještě vyřešit. Také odbourává hrubé podvědomé vzorce a bloky, další nám na požádání pomáhá odstranit úplně. Taktéž můžeme po zpracování negativních podvědomých vzorců navštívit éterickou Shamballu. Toto vše popisuji v jednotlivých stupních zasvěcení do Shambally.

3) Shamballa je mocná energie plynoucí k nám z vyšších dimenzí. Číslo 1024 se vztahuje k místu původu symbolů v 10. úrovni existence ve 24. dimenzi. O tomto napojení více píši v manuálu pro 4. stupeň. Shamballa 1024 je a bude stále aktuální, jelikož jsou k nám vysílány nové a nové mistrovské symboly. Síla této energie je velice mocná. Dokáže cokoli, je úžasná a nedá se zneužít. Léčí všechny nemoci. Léčebné symboly vnikají do centra našeho těla a harmonizují tam jen to, co v tuto chvíli harmonizaci potřebuje. Při l&ea cute;čení jsou odstraňovány hluboké mentální a emoční bloky, které jsou na fyzickém těle usazené.  Energie Shambally je úžasná a člověku velice nápomocna. Člověk se díky zasvěcení (či pouze prací na sobě samém, která je zdlouhavá) stává multidimenzionální bytostí.

 

Zasvěcení: I. stupeň.........600,- Kč 

                 II. stupeň.........800,- Kč 

                III. stupeň.......1.000,- Kč

                IV. stupeň........2.000,- Kč (mistrovský stupeň)

  Celkové předplatné na všechny čtyři stupně 3.500,- Kč (ušetříte 900,- Kč) 

Pro zasvěcení do energetického systému Shamballa mě musíte nejdříve kontaktovat, dle jména a data narození zjistím, zda můžete být zasvěceni. Při léčení taktéž.

Ceník se vztahuje na zasvěcení osobní i zasvěcení na dálku.

Shamballu 2002, 3110 (které nacházíte na internetu) nenabízím, jsou to jen nepochopené verze Shambally 1024. Ve 4. stupni si můžete stahovat dle návodu další mistrovské symboly sami, a to až do 24 úrovně, což je konečná destinace. Každému je dáno tolik mistrovských symbolů, na které je připravený a tudíž je to bezpečné, zajímavé a zdarma. Případně mohu pomoci.