Automatická kresba

Automatická kresba je jedinečná diagnostická metoda. Prostřednictvím samovolného pohybu tužky po papíře, která není ovládána vůlí, můžeme získávat odpovědi na nejrůznější otázky - zprostředkuje nám např. informace o zdravotním stavu, zaznamená soulad či nesoulad mezi partnery, stav vitamínů v těle, vhodnost daného zaměstnání, studia, bydlení, škodlivé zóny v domě ap. (Viz. Partnerská kresba, Aurogram, Kresba čaker, Zdravotní diagnostika)

 

Kresba čaker

Čakry jsou energetická centra člověka. Souvisí s příslušnými tělesnými orgány, ale také s psychikou, s naším smýšlením a celkovým naladěním. V ideálním případě jsou čakry přiměřeně otevřené, rotují ve svém směru a fungují jako přijímač i vysílač energie. Vlivem stresu, negativních myšlenek či chybných vzorců smýšlení, vlivem zátěžové situace nebo v nemoci se jejich fungování mění – mohou být zúžené, zablokované, disharmonické, takže energie nemůže správně proudit.

 

Čakry a aura

 Člověk s psychickými schopnostmi vnímá centra rotující energie, která se někdy projevují zářivými barvami, v sedmi místech podél své páteře. Jsou to čakry (v Indii "lotosy"), klíčové body energetických toků, které proudí od hlavy k prstům nohou. Tato energie "prana" pochází z nejvyšších hladin vědomí a v každé čakře funguje jinak. Když čakry správně fungují, tak dovolují volný průchod éterické energie, která vyrovnává mysl, tělo i ducha a udržuje celkovou harmonii. Čakrická centra jsou důležitou součástí obrazu, který parapsycholog vidí při pohledu na auru člověka; čakry slouží jako zaměřovací body psychického "skenu". Nadaný parapsycholog dokáže odhadnout váš celkový fyzický, emoční i mentální stav "přečtením" vašich čaker a aury. Každá čakra vyzařuje energii určité barvy; počínaje hlavou jsou to barvy: fialová, indigová modř, modrá, zelená, žlutá, oranžová a červená. Indigují vaše interakce se světem a vlastní zážitky. Celkový pocit dobré pohody závisí na nepřerušovaném toku éterické energie vašimi čakrami. Jestliže je některý z centrálních bodů zablokovaný, pak se necítíte úplně dobře. Zde vřele doporučuji proléčení a odblokování čaker energií Shamballa.

 Čakra "Koruna" - klíčová energie: "Vím", barva fialová: Tato čakra je posazená na temeni hlavy a představuje čisté myšlení. Spojuje nám s nekonečným vědomím, s nejvyšší vesmírnou energií. Expanzí "Koruny" můžete čerpat z nejhlubších zdrojů spirituální moudrosti.

 Čakra "Čelo" - klíčová energie: "Vidím", barva indigová modř: Tato čakra leží uprostřed čela a funguje jako okno "třetího oka". Otevřením tohoto centra získáte schopnost vidění, které sahá dál, než obyčejný zrak. Zesílí vaši jasnovidnost, umožní podívat se do minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

 Čakra "Hrdlo" - klíčová energie: "Mluvím", barva modrá: Toto komunikační centrum umístěné v hrdle spojuje sluch a řeč. Aktivace inspiruje k řeči i naslouchání v duchu pravdy. Také podporuje spirituální komunikaci a zlepšuje schopnost parapsychického naslouchání čili jasnoslyšení.

 Čakra "Srdce" - klíčová energie: "Miluji", barva zelená: Tato čakra umístěná do středu těla slouží jako most mezi fyzikálním a spirituálním světem. Její aktivace zvýší sílu vaší lásky, soucitu, a empatie k ostatním lidem.

 Čakra "Solar plexus" - klíčová energie: "Mohu", barva žlutá: Čakra uložená v oblasti žaludku představuje vitalitu a vůli. Její otevření probudí vaši vlastní sílu a transformuje vaše naděje a aspirace na reálné možnosti.

 Čakra "Svátost" - klíčová energie: "Cítím/chci", barva oranžová: Raketová energie tohoto bodu se generuje z jeho místa v podbřišku mezi pupkem a genitáliemi. Jeho otevření uvolní vrozenou tvořivost a plodnost. Postrčí vás k činnosti a vyživuje vaše emoce a sexualitu.

 Čakra "Základna" - klíčová energie: "Mám", barva červená: Tato čakra je umístěna na spodní části páteře (kostrči). Je vždycky otevřená, spojuje nás se zemí a na ní závisí tělesné přežití. Dodání energie vyvolává zdravou touhu po základech života - jídla, teple a útočišti.

 Otevření a pročištění čaker je popsáno v knize "Objevte svůj šestý smysl" (Julie Soskinová)

 -------------------------------------

 Barvy aury:

 Červená - příliš červená barva může znamenat přehnanou námahu. Když z těla prýští červená barva, je to známka hněvu. Karmínová naznačuje vyvinutý sexuální pud a šarlatová silné ego.

 Růžová - často ukazuje na nesobeckost a citlivost. Člověk s růžovou barvou je léčitel, nebo prodělává proces duchovního léčení.

 Oranžová - je znakem tvůrčí osobnosti s vysokou motivací. Když obsahuje tmavé nebo černé skvrnky, mohlo by to indikovat požitkářství a osobu uvězněnou ve vlastních emocích. Červenooranžová označuje vychytralého člověka. Jestliže z těla prýští oranžová, indikuje orgiastické sexuální touhy, sexuální nemoci nebo zvrhlost.

 Žlutá - je známkou vyrovnaných emocí, jasného myšlení a také soucitu. Špinavá nebo tmavožlutá ukazuje na bázlivého člověka, který by mohl být nesnášenlivý, také líný a přesvědčivý, že svět mu leccos dluží.

 Zlatá - označuje mystickou a duchovně pokročilou osobnost. Pravděpodobně vysoce rozvinuté intuice.

 Zelená - trávově zelená vyjadřuje vyrovnanost a léčitelské schopnosti, nesobeckého a přizpůsobivého člověka. Pastelová zeleň by měla označovat léčitele spojeného se zemí. Ale každý temný odstín znamená sobectví a závist, zejména když prýští z těla. Špinavě olivově zelená ukazuje na chtivost a podvod a také může být známkou člověka v depresi.

 Modrá - obvykle patří člověku nezávislého ducha, který objevil způsob komunikace s božskými energiemi. Často označuje oddanou a zbožnou povahu. Je to léčivá barva. Lidi s modrou barvou nelze zkorumpovat, protože mají sílu charakteru, pocházející z vnitřního poznání. Tmavé odstíny indikují dogmatickou a tvrdohlavou povahu.

 Indigová - je barvou dosažení duchovních sfér, hledače božské pravdy. Není neobvyklé, že tato barva je místy temná, to znamená, že člověk se příliš zabývá vlastní dokonalostí.

 Purpurová / fialová - vysoká duchovní úroveň.

 Šedá / černá - nad hlavou označuje negativní myšlení. Kolem centra solaru plexus nebo níže jsou to negativní pocity. Jestliže tmavošedá nebo černá zahaluje tělo, znamená to, že člověk je připraven k provedení černých záměrů pomsty a zrady.

 Hnědá - se spojuje s materiálně zaměřenou osobností. Špinavě hnědá by mohla označovat člověka nadmíru zaujatého hromaděním majetku, který musí okamžitě dostat všechno co chce.

 Stříbrná - kolísavá energie. Člověk se spoustou duševní činnosti; pokrývá-li tělo, může naznačovat duševní nemoc. Také indikuje osobnost se sklonem k utkvělým představám.

 Bílá - zřídka pokrývá celé tělo, ale v tom případě by to byla vysoce osvícená bytost.

 

 Použitá literatura: "Objevte svůj šestý smysl" (Julie Soskinová)