Karmická numerologie

Karmická numerologie vypovídá o tom, co je záměrem naší karmy, proč jsme si vybrali tento život, co jsme zvládli v minulosti, co se chceme naučit nyní.  Karmická část je rozebrána z více úhlů, k pochopení smyslu našeho života a toho, proč se „nám to děje, proč jsme takoví“.

Při chápání karmy se vychází z toho, že se někdo narodí do lepších podmínek a druhý do horších, podle toho, co všechno se má učit. Je to výsledek minulých životů a podle zákona příčin a následků co člověk zaseje, to taky sklidí. Naše duše si vybírá rodiče a podmínky vhodné pro svůj rozvoj. Na cestě životem neztrácíme dobré vlastnosti, ale zbavujeme se charakterových slabin. Každý si svou realitu tvoří sám, a to myšlenkami, slovy, činy. Vše co se nám děje, se děje pro naše dobro, neboť dostáváme příležitosti se učit, dostáv&aa cute;me příležitost ke změně. Čísla nám svým způsobem umožňují pochopit náš vývoj.